Сегодня: 23 Мая 2019, 20:06:05
/ Каталог статей
Главная » Статьи

Всего материалов в каталоге: 17
Показано материалов: 1-10
Страницы: 1 2 »

Основные законы логики

Первый и наиболее важный закон логики — это закон тождества. Закон противоречия говорит о том, что если одно суждение что-то утверждает, а другое то же самое отрицает, то они не могут быть одновременно истинными. Закон достаточного основания утверждает, что любая мысль (тезис) для того, чтобы иметь силу, обязательно должна быть доказана (обоснована) какими-либо аргументами (основаниями), причем эти аргументы должны быть достаточными для доказательства исходной мысли.

Читать далее

Характеристика різних видів словників

Французький письменник Анатоль Франс назвав словник «всесвітом, розташованим у алфавітному порядку». Словник потрібен, коли не знаєш, як пишеться те чи інше слово. Але це не головне. Словники - це не лише довідники, але й елемент національної культури: адже в слові втілено багато граней народного життя. Все багатство й різноманіття лексичних запасів мови зібрано в словниках. Створення словників - завдання особливої галузі лінгвістичної науки - лексикографії. Словники багато й вони різноманітні. Енциклопедичні словники описують світ, пояснюють поняття, дають біографічні довідки про відомих людей, відомості про країни та міста, про видатні події (війни, революції, відкриття).

Читать далее

«Папа застал мое назначение на пост ректора «машинки»

Уговаривать прийти на «прямую линию» с читателями «Индустриалки» ректора Запорожского национального технического университета, председателя совета ректоров Запорожской области, доктора технических наук, профессора, депутата областного совета от Блока Юлии Тимошенко Сергея Борисовича Беликова нам совсем не пришлось. «Буду!» - сразу же ответил он… И за пять минут до старта зашел в редакционную приемную
Читать далее

Романтизм (Стаття із Літературознавчого словника-довідника)

Романтизм (франц. romantisme) – напрям y літературі, науці й мистецтві. Виник наприкінці XVIII ст. у Німеччині, Англії й Франції, на початку XIX ст. поширився у Польщі, Росії, Австрії, а також в Україні, згодом охопив інші країни Європи, Північної і Південної Америки.
Читать далее

Елементи службової частини видання

Службова частина видання - це напрацьований історичним досвідом і регламентований певними нормами, зразками, стандартами тієї чи іншої країни мінімум уніфікованих інформаційних даних не авторського, а видавничого походження, який вміщується, здебільшого на початкових і прикінцевих сторінках видання з метою його ідентифікації користувачами як всередині країни так і за рубежем, а також для бібліографічного опрацювання та статистичного обліку.

Продовження далі...

Жанрова своєрідність оди

В античні часи термін "ода" [греч. ōdḗ, латин. ode, oda] не визначав собою якого-небудь поетичного жанру, означаючи взагалі "пісню" або "вірш". Античні філологи застосовували цей термін по відношенню до різного роду ліричних віршів і підрозділяли оду на "хвалебну", "плачевну", "танцювальну" тощо. З античних ліричних утворень найбільше значення для оди як жанру європейських літератур мають оди Пиндара і Горація.

Естетична неповторність літератури Давньої Греції

Основні поняття: чуттєво-матеріальний космологізм, пантеїзм, фаталізм, синкретизм, міф, хаос, космос, хтонізм, фетишизм, анімізм, антропоморфізм, героїзм, епос, гекзаметр, речовий психологізм, лірика, меліка, ямб, трагедія, пародія, стасім, спісодій, корифей, протагоніст, комедія, діонісії, комос, парабаса, агон.
Читать далее
1-10 11-17