Сегодня: 06 Апреля 2020, 02:57:37
/ Преподаватели

Преподаватели кафедры журналистики

Погребна Вікторія Леонідівна

зав. кафедри, д.ф.н., професор
Викладає: «Зарубіжна література», «Інформаційна політика та безпека», «Методика викладання фахових дисциплін», «Теорія літератури», «Теорія та методика журналістської творчості».
Викладає: «Риторика».
Викладає: «Міжнародна журналістика», «Практична стилістика», «Спеціалізація. Газетно-журнальні жанри», «Українська мова у професійному спілкуванні», «Фотожурналістика».
Викладає: «Вступ до спеціальності. Технічні засоби виробництва», «Книгознавство та бібліотекознавство», «Комунікаційні технології», «Медіакритика», «Психологія журналістської творчості», «Психологія мас», «Соціально-політична проблематика в ЗМІ», «Спецкурс. Типологія друкованих ЗМІ», «Сучасна українська публіцистика».
Викладає: «Зарубіжна література».
Викладає: «Паблік рилейшнз», «Практикум з авторського редагування», «Система організації роботи прес-служби і прес-секретаря», «Теорія журналістики».
Викладає: «Вступ до спеціальності», «Газетна журналістика», «Екологічна проблематика в ЗМІ», «Історія української журналістики», «Теорія журналістики».

Пода Олена Юріївна

к.ф.н., доцент
Викладає: «Авторське право», «Літературна праця журналіста», «Методологія дослідження соціальних комунікацій», «Теорія масової комунікації», «Теорія та історія соціальних комунікацій».
Викладає: «Журналістські розслідування», «Інтернет-журналістика», «Медіаправо», «Радіожурналістика».
Викладає: «Агенційна журналістика»,«Радіоменеджмент» , «Риторика» , «Українська література».
Викладає: «Журналістська етика», «Основи наукових досліджень», «Паблік рилейшнз», «Реклама і зв’язки з громадськістю», «Спеціалізація. Інтернет-журналістика».
Викладає: «Історія української культури», «Методологія та організація наукових досліджень», «Теорія масової інформації», «Теорія тексту і твору».
Информацию о других преподавателях можно найти на сайте университета Поиск преподавателей