Сегодня: 06 Апреля 2020, 03:42:46
/ Кафедра журналистики

Історія кафедри журналістики ЗНТУ

Кафедра журналістики є структурним підрозділом гуманітарно-правового факультету Інституту управління та права Запорізького національного технічного університету. Вона розпочала своє функціонування в ЗНТУ у вересні 2007 року. Завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Погребна Вікторія Леонідівна.

Кафедра журналістики має стабільний склад викладачів з багатим досвідом проведення навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи зі студентами. Склад викладачів з вищою кваліфікацією: 2 доктори філологічних наук, професори (з них у штаті − проф. Погребна В.Л.); 11 кандидатів філологічних, соціологічних, історичних, педагогічних наук (з них у штаті − доценти Пода О.Ю., Бєломорець В.П., Панченко С.А., Клименко Н.О., Тонкіх І.Ю., Волинець Г.В., Юферева О.В.).

Серед викладачів-сумістників є відомі журналісти - генеральний директор газети «МИГ» Дерибас Генадій Віталійович, головний режисер ЗОДТРК Запоріжжя Кочкарьова Світлана Петрівна, головний редактор газети «МИГ» Стіцина Галина Іванівна, директор рекламного відділу ТРК ТВ-5 Яценко Олена Олександрівна.

Список преподавателей кафедры журналистики Перейти